Categorieën
Nieuws

Deelnemers­bijeenkomst NOTaS

Op 13 oktober 2017 organiseert de Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie, stichting NOTaS, een deelnemersbijeenkomst bij het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden. Het thema is ‘Publieke Taalresources’ en hun belang voor Nederlandse en Vlaamse taal- en spraaktechnologiebedrijven.

De stichting NOTaS heeft tot doel de toepassing van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie (TST) te stimuleren en te ondersteunen. Deelnemers van NOTaS zijn bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling en/of toepassing van Nederlandstalige TST. Sinds begin 2017 is het Instituut voor de Nederlandse Taal lid van de stichting.

Taalresources

Eén van de activiteiten van NOTaS is het organiseren van deelnemersbijeenkomsten op locatie. Het doel van de eerstvolgende bijeenkomst in Leiden is om NOTaS-deelnemers, Vlaamse TST-bedrijven en onderzoeksinstellingen te informeren over de stand van zaken op het terrein van de taalresources voor het Nederlands (inclusief Belgisch-Nederlands), de beheertaken van het Instituut voor de Nederlandse Taal, de bij het instituut beschikbare resources, de taalresources uit het CLARIN/CLARIAH-programma en de toepassingsmogelijkheden voor Nederlandse en Vlaamse bedrijven.

Pitch 

Verder wordt er een pitch-sessie georganiseerd waarin Belgische bedrijven de kans krijgen hun (Nederlandstalige) TST-producten in 10 minuten te presenteren. Hierna zal er ruimte zijn voor een discussie over het nut en de praktische mogelijkheden van een nieuwe CLARIN/CLARIAH-aanvraag voor het Belgisch-Nederlandse taalgebied.

Als u als Belgisch bedrijf een pitch wilt verzorgen, ontvangen we graag voor 1 oktober 2017 uw voorstel. U kunt uw voorstel (bedrijfsnaam, naam spreker, contactgegevens, onderwerp-aanduiding en abstract van 5 regels) insturen via info@notas.nl.

Programma & inschrijven 

Voor NOTaS-deelnemers en nieuwe belangstellenden is de deelname gratis. Inschrijven kan via het registratieformulier op de NOTaS-website

  • 10.00 Inloop met koffie/thee
  • 10.15 Welkomstwoord door Staffan Meij (voorzitter NOTaS)
  • 10.20 Frieda Steurs (directeur INT), Introductie van het INT, overzicht van beschikbare taalresources en toekomstplannen
  • 11.00 Arjan van Hessen (Univ. Utrecht / NOTaS), Overzicht van de taalresources van het CLARIN-CLARIAH-programma
  • 11.30 Pauze
  • 11.45 Pitch-sessie met Belgisch-Nederlandse bedrijven
  • 12.15 Slotdiscussie: wenselijkheid Vlaams CLARIAH-programma
  • 12.30 NetwerkLunch

Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.