Categorieën
Nieuws

Zoeken in geschreven en gesproken Nederlands met OpenSoNaR

Dinsdag 9 april 2019 heeft het Instituut voor de Nederlandse Taal een nieuwe versie van de OpenSoNaR-webapplicatie gelanceerd, waarmee je kunt zoeken in grote hoeveelheden geschreven en gesproken Nederlands. De applicatie geeft toegang tot data uit het SoNaR-corpus, een verzameling geschreven teksten van meer dan 500 miljoen woorden, en het Corpus Gesproken Nederlands (CGN), een verzameling van 900 uur Nederlandse spraak.

De nieuwe webapplicatie maakt het mogelijk om te zoeken in alle data van de twee verzamelingen (corpora). De grote hoeveelheden tekst zijn voorzien van extra taalkundige informatie zoals woordsoort en lemma, en bovendien zijn van het Corpus Gesproken Nederlands ook de geluidsfragmenten te beluisteren. In de applicatie kun je eenvoudig zoeken op een woord, of een complexere zoekactie doen door een specifieke annotatie te selecteren of door reguliere expressies te gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om de zoekresultaten op te slaan, de zoekgeschiedenis te raadplegen en frequentielijsten te bekijken.

Het CGN en SoNaR

Het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) is een verzameling van 900 uur (bijna 9 miljoen woorden) hedendaags Nederlandse spraak, afkomstig van Vlamingen en Nederlanders. De spraakfragmenten (spontaan en voorbereid) zijn voorzien van diverse transcripties (o.a. orthografisch, fonetisch) en annotaties (o.a. syntactisch, POS-tags). Het SoNaR-corpus bevat meer dan 500 miljoen woorden tekst afkomstig uit uiteenlopende domeinen en genres. Alle teksten werden automatisch getokeniseerd, ge-POS-tagd en gelemmatiseerd. Ook de named entities werden gelabeld.

Cursus

OpenSoNaR is gratis toegankelijk met een gebruikersaccount van een universiteit, of met een CLARIN-account. De applicatie is ontwikkeld door een team van het Instituut voor de Nederlandse Taal, Tilburg University en de Radboud Universiteit, binnen de projecten CLARIN-NL en CLARIAH. Vanuit CLARIAH zullen bij voldoende belangstelling op nog nader aan te kondigen tijdstippen cursussen gegeven worden in het gebruik van deze en andere corpora. Belangstellenden kunnen zich opgeven door te mailen naar clariah@huygens.knaw.nl.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.