Categorieën
Nieuw woord van de week

ruilfeestdag

Verlof dat bij jouw overtuiging past.

Feestdag die als vrije dag geldt en die iemand, vaak een werknemer van een bepaald bedrijf, kan ruilen voor een andere feestdag, bijvoorbeeld omdat de voorgestelde feestdag niet past bij zijn levensovertuiging en de feestdag waarvoor geruild wordt wél. Het woord is niet helemaal nieuw, maar het duikt de laatste tijd – een tijd waarin veel feestdagen, zoals Pasen en Suikerfeest, gevierd worden – weer veel in het nieuws op.

Foto door RODNAE Productions via Pexels

Steeds meer werkgevers bieden de mogelijkheid aan om feestdagen te ruilen. Vaak is de gekozen feestverlofdag een dag die niet meer of nog niet als officiële wettelijke feestdag geldt, bijvoorbeeld Goede Vrijdag of het Suikerfeest. “Er zijn steeds meer cao’s waarin naast de christelijke feestdagen ook bepalingen voor medewerkers met een andere geloofsovertuiging zijn opgenomen. Zo kunnen moslims recht hebben op betaald of onbetaald verlof voor het Suikerfeest, of het recht om deze feestdag te ruilen met een christelijke feestdag. De islamitische werknemer ruilt dan bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag als vrije dag in voor het Suikerfeest”, zo staat uitgelegd op rendement.nl.

In dezelfde betekenis wordt ook het woord diversiteitsdag gebruikt. Diversiteitsdag en ruilfeestdag zijn woorden die goed passen in een tijd waarin inclusiviteit belangrijk is en bestaande tradities onder de loep worden genomen.

Bron: Rendement, 5 mei 2021

Vanaf maart 2022 illustreren tekenaars het nieuwe woord van de week.

Illustraties:


Meer lezen