Categorieën
Woordbaak

Welk woord heeft de meeste medeklinkers achter elkaar?

De eerste herfststorm is achter de rug en de herfstchrysanten steken voorzichtig het hoofdje boven de grond. Het is herfst, en samenstellingen met dat woord leveren veel opeenvolgende medeklinkers op. Wat is het woord met de grootste medeklinkerstapeling?

Veel opeenvolgende medeklinkers in een woord noemen we medeklinkerstapeling. In het Nederlands zijn lange medeklinkerstapelingen mogelijk doordat we samenstellingen kunnen maken waarbij een woord dat eindigt op veel medeklinkers (herfst) aaneengeschreven wordt met een woord dat begint met veel medeklinkers (chrysant). Het woord herfstchrysant heeft maar liefst zeven opeenvolgende medeklinkers. Voorbeelden van Nederlandse woorden met meer dan zeven medeklinkers achter elkaar zijn schaars. Angstschreeuw is het bekendste voorbeeld dat in de woordenboeken staat; dat is dus ‘officieel’ het woord met de meeste medeklinkers achter elkaar, namelijk acht.

Russische lettersoep

Woorden met nóg meer opeenvolgende medeklinkers dan angstschreeuw zijn bijvoorbeeld slechtstschrijvend en zachtstschrijdend, een stapeling van negen medeklinkers. Maar we kunnen nog verder gaan. Denk aan samenstellingen met het woord borsjtsj, de bekende Russische bietensoep. Borsjtsjschranser, borsjtsjschrapend of borsjtsjschrokkende. Vooralsnog lijken samenstellingen met borsjtsj de langste medeklinkerstapeling te bevatten. Totdat er een nieuw woord (neologisme) ontstaat met meer opeenvolgende medeklinkers, waaruit weer nieuwe samenstellingen ontstaan.