Agenda

AI en machinevertaling voor het middelbaar onderwijs

14 maart 2024
Huis van Europa - Korte Vijverberg 5, 2513 AB Den Haag

Op 14 maart organiseert Drongo in samenwerking met de Europese Commissie de Translating Europe Workshop 'AI en machinevertaling voor het middelbaar onderwijs'. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst staat de impact van Generatieve AI en machinevertaling in het middelbaar onderwijs centraal. Hoe gaan scholen, docenten en leerlingen ermee om? Wanneer sta je het gebruik toe en wanneer niet? Wat moeten leerlingen en docenten erover weten? (Wat) kunnen we ervan leren? Hoe doen anderen dat? De workshop is zowel op locatie als online bij te wonen, zie voor meer informatie de website van Drongo.

Festival der Zinnen

04 april 2024 - 05 april 2024
Amsterdam

Het Festival der Zinnen: Neerlandistiekdagen 2024 wordt georganiseerd door de neerlandici van de Universiteit van Amsterdam, voor iedereen die graag vragen stelt over de Nederlandse taal en cultuur: middelbareschooldocenten, leerlingen, studenten, academische neerlandici, schrijvers, lezers en alle andere belangstellenden. Dag 1 start met een keynotelezing van Karin Amatmoekrim, die onlangs promoveerde op het leven en werk van Amil Ramdas en met romans als Het gym de harten van vele jonge en oudere lezers heeft gestolen. Op Dag 2 brengt Ronny Boogaart (bekend van Een sprinter is een stoptrein zonder wc) hart en hoofd bij elkaar met zijn keynote De grammatica van gevoel. Beide dagen sluiten in festivalsfeer af, bij podium Perdu en VOX-POP, met onder andere een Open Podium en Ameezing Karaoke.

Heerlijk Duidelijkdag

21 mei 2024
Congrescentrum 1931 's-Hertogenbosch

Op dinsdag 21 mei 2024 vindt de Heerlijk Duidelijkdag plaats. Een (gratis) inspiratiedag voor iedereen die zich inzet voor begrijpelijke taal. De dag wordt georganiseerd door de Taalunie in samenwerking met partners van de Nederlandse en Vlaamse overheid, uit de zorg, het hoger onderwijs en de rechtspraak.

Regionaal Colloquium van Comenius

23 mei 2024 - 25 mei 2024
Olomouc (Tsjechië)

Comenius staat in het teken van comparatief onderzoek en juist op dat gebied is er in de laatste jaren veel gebeurd. Met het thema 'Nederlands ontleend en uitgeleend – Nederlandse taal en cultuur in contrast' hopen we velen van u aan te spreken om dan af te reizen naar Olomouc in Tsjechië. Het colloquium is toegankelijk voor leden van Comenius.

TABU Dag 2024

13 juni 2024 - 14 februari 2024
Universiteit Groningen

TABU Dag is ontstaan uit het taalkundige tijdschrift van de universiteit, TABU, en heeft zich de afgelopen veertig jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde, jaarlijkse conferentie met een gevarieerd programma en gastsprekers uit verschillende vakgebieden.

Week van het Nederlands

28 september 2024 - 05 oktober 2024

Sinds 2015 zet de Week van het Nederlands de Nederlandse taal jaarlijks een week lang in het zonnetje. De organisatie van de Week is in handen van Vlaams-Nederlands huis deBuren en wordt mee gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.