Categorieën
Onderwijs

Lesbrieven

In de toekomst zullen hier nieuwe lesplannen komen te staan die betrekking hebben op het historisch of hedendaags Nederlands. Op dit moment zijn er twee lesbrieven beschikbaar voor de onderbouw en twee voor de bovenbouw.

Onderbouw

Voor de onderbouw (vmbo-tl, havo, vwo) is er een lesbrief over zoeken met historische woordenboeken. Door het maken van deze opdrachten leren leerlingen onder meer dat de betekenis van woorden en de spelling van het Nederlands voortdurend veranderen.

Daarnaast is er een lesbrief over lexical blends of mixwoorden, zoals labradoedel (labrador en poedel)

Bovenbouw

Voor de bovenbouw (havo/vwo) is er een lessenserie ‘Terug in de Taal’ beschikbaar. In deze lessen wordt schrijfvaardigheid gecombineerd met taalbeschouwing en digitale geletterdheid. Het uiteindelijke doel is om leerlingen zelf een tekst te laten schrijven die geplaatst zou kunnen worden in de rubriek ‘Terug in de Taal’.

Er is ook een lesbrief over terminologie beschikbaar. Leerlingen leren wat een term is en hoe zij zelf een termenlijst kunnen maken.

Het Instituut voor de Nederlandse Taal doet nog meer aan Onderwijs.