complementatiepatroon

vaste set syntactische combinatiemogelijkheden bij een woord