morfosyntaxis

leer van de woorddelen m.b.t. hun functie in zinsverband