named entity recognizer

computerprogramma voor automatische herkenning van eigennamen