syntactische

m.b.t. de opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen